środa, 25 maja 2016

Konstrukcja balaski z plastyku na ogrodzenie i bramkę ze sztachetek nie potrzebuje zezwolenia na to oraz sygnalizowania tego faktu do urzędu prócz szczególnych wypadków.

Stawianie balaski z plastiku na plot i bramę sztachetowa nie potrzebuje zezwolenia na to ani informowania tego faktu do urzędu oprócz szczególnych wypadków.

Balustrady PCV na ogrodzenie i furtkę ze sztachetek nie przekraczające wielkości 2,2 m umieszczane pomiędzy dwoma ościennymi nieruchomościami nie zadają żadnych formalności formalnych. Tyczy się to tez ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń przy drogach prywatnych oraz wewnętrznych nie będących drogami publicznymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy ogrodzenie plastikowe na plot i furtę ze sztachet dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym lub urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji ogrodzenia powinno zawierać formę ogrodzenia, metodę zrealizowania jego instalacji oraz zaplanowany dzień zapoczątkowania budowy.
  5. Prócz zgłoszenia powinno się dodać deklaracje o upoważnieniu do zarządzania nieruchomością w zamiarach budowlanych a także jeżeli jest to zadane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Czasami do konstrukcji sztachety PCV na plot i bramę sztachetowa zadane są pomocne uzgodnienia tj. np. aprobata administratora drogi na miejsce zjazdu.

Stawianie ogrodzenia wolno rozpocząć po 30 dobach od chwili zgłoszenia planowania jego budowy, o ile starostwo nie wniesie przedtem sprzeciwu. Protest może powstać w sytuacji, kiedy projektowane sztachety z PCV na ogrodzenie i bramę ze sztachetek jest nieprawidłowe z ustaleniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej ulicy. W przypadku jak projektowane sztachetki PVC na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowaprzypadkiem może grozić bezpieczeństwu ludzi względnie mienia, np. przez redukowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować uzyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji ogrodzenia jest ważne przez okres dwóch lat. Wstrzymanie zainicjowania prac przez ten czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia a także w przypadku chęci pobudowania ogrodzenia nieodzowne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz